Neurorevalidatie

Neurorevalidatie is erop gericht mensen met een centraal neurologische aandoening (CNA) weer zo goed en zelfstandig mogelijk in hun eigen omgeving en de maatschappij te laten functioneren.

Tot CNA behoren o.a. Parkinson, CVA, MS en dementie, zeer complexe aandoeningen die het dagelijks leven van patiënt en partner ernstig kunnen beïnvloeden.

De klachten van mensen met CNA zijn zeer divers en kunnen te maken hebben met:

  • het denken (geheugen, aandacht, concentratie, problemen met plannen en organiseren)
  • het gedrag (karakterverandering)
  • de stemming
  • het bewegen (kracht, lenigheid, coördinatie, uithoudingsvermogen)
  • de taal (begrijpen en spreken)

Zichtbare gevolgen, zoals een verlamming, vallen meteen op maar soms zijn de gevolgen van CNA ook minder zichtbaar. Iemand is sneller geïrriteerd, denk en handelt langzamer of is eerder vermoeid.

Omdat de problemen complex en uiteenlopend van aard zijn, is een specialistische aanpak belangrijk.  Afhankelijk van de hulpvraag kan de behandeling/therapie aan huis of in de praktijk worden gegeven.

Binnen de Neurorevalidatie wordt er veel samengewerkt met andere disciplines, onder andere in het paranet NAH Roermond.