ClaudicatioNet

Claudicatio Intermittens ook wel perifeer arterieel vaatlijden (PAV) of etalagebenen genoemd, ontstaat door slagaderverkalking in de benen. Bij inspanning (bv lopen) ontstaat een pijnlijke kramp of een doof gevoel in de benen. Deze pijn verdwijnt weer als de spieren tot rust komen. Door de pijn is het moeilijk langere stukken achter elkaar te lopen.
Naast het behandelen van risicofactoren (roken, overgewicht, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol– en bloedsuikergehalte) verminderen de klachten door looptherapie.
Door de looptherapie stroomt er meer bloed door de kleine vaatjes in de benen. Hierdoor komt er ook meer bloed in de spieren en kan men weer langer pijnvrij lopen. Op deze manier kan vaak een vaatoperatie worden voorkomen.

ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt.  Voor meer informatie: www.claudicationet.nl

Vergoeding zorgverzekeraar: in 2021 krijgt u maximaal 37 behandelingen voor etalagebenen vergoed uit de basisverzekering. Deze vergoeding geldt per 12 maanden en valt onder het eigen risico. Heeft u daarna nog fysiotherapie nodig? Dan kunt u een vergoeding krijgen uit uw aanvullende verzekering.