Revalidatie tijdens- en na kanker

Mensen die onder behandeling zijn met chemotherapie en/of radiotherapie, gaan vaak achteruit in hun kracht en conditie. Daarnaast is er regelmatig sprake van een toename van vermoeidheid, een afname van de kwaliteit van leven en tevens het gevoel de controle over de situatie te verliezen. Jarenlang is het advies naar patiënten geweest om vooral rust te houden tijdens de behandeling. Helaas zorgt inactiviteit ook weer voor achteruitgang in kracht en conditie, waardoor er juist steeds meer klachten ontstaan.

Training, zowel tijdens als na de behandeling, heeft positieve effecten op kracht en conditie, vermoeidheid en kwaliteit van leven.

Voor iedere Nederlander is het belangrijk om dagelijks 30 minuten te bewegen. Tijdens de behandeling voor kanker voelen mensen zich niet elke dag even fit. Het is belangrijk dat er goed wordt omgegaan met deze wisselende belastbaarheid en de beschikbare energie, zodat er toch voldoende lichaamsbeweging kan plaatsvinden.

Fysiotherapeuten die geregistreerd staan op de zorgzoeker van OncoNet zijn deskundig in het behouden of herwinnen van lichamelijke fitheid rond de behandeling voor kanker. Voor blijvende registratie op de zorgzoeker scholen zij zich jaarlijks bij. Voor meer informatie: www.onconet.nu